***یکی بود منم نابود ***

خدایا دربرابر آن همه نامردی که در حقم کردند سکوتت حرف قشنگی نبود

مﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ ﻭﻟﯽ …

 

ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ …

ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ …

ﺑﻪ ﻣﻦ …

ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ …

ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ …

ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ …

ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ: ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ...!

نوشته شده در یکشنبه 1393/07/20ساعت 7:43 PM توسط نونوش|

                          
 
گریه کرد  گرگ

 

 


وقتی دید سگی بخاطر تکه استخوانی
 
 
 
 
 لگدهای چوپانان را تحمل میکند...
نوشته شده در یکشنبه 1393/02/07ساعت 8:36 PM توسط نونوش|

 
 
 
چند تا سلامتی
 

ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 1392/10/10ساعت 8:9 PM توسط نونوش|

پسره میگه:هر دختری وارد زندگیم میشه اونی نیست که میخوام!
بهش میگم:
درد تو خوبه،
من هر پسری رو تو خیابونم میبینم؛
لامصب همونیه که میخوام...!

 

و خداوند به خاطر خوردن یک سیب آدم را به زمین فرستاد
اما...

نمیدانست که آدم با کشیدن دو سیب به آسمان باز خواهد گشتـــ

ميگم من وي چت ندارم زشت نباشه يه وقتــــ 

ﺍﮔﻪ ﺑﭽﻢ ۲ ﻗﻠﻮ ﺑﺸﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﯾﮑﯽ ﭘﺴﺮ

ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﯿﺰﺍﺭﻡ ﺑﯿﻨﺎ ﺍﺳﻢ ﭘﺴﺮﻣﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻡ ﻣﻮﺳﯽ :

.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﯿﻨﺎﻣﻮﺳﺎ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺣﺎﺿﺮﻩ !!!... (((:

نرینی چیست؟

جمله ایه ک شیرازیا وقتی یکی میخواد بره پیش کسی

و طرف نیستش بهش میگن تا بیخودی نره و ببینه طرف نیست


برچسب‌ها: سقوط تاوان بودن با بعضیاست
ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 1392/09/22ساعت 9:0 PM توسط نونوش|

آقایون عزیز در تاریخ چند هزار ساله 

این مملکت نداشتیم ک لیلی عاشق 

باسن مجنون بشه!!!!!!

سر جدتون شلوار رو بکشین بالا

این مارک شورت رو هم بکنین بزنین روی سینتون 

اگه خیلی واجبه!!!!

نوشته شده در شنبه 1392/06/30ساعت 5:12 PM توسط نونوش

آرزوی من ماندنِ اوسـ ت. . . .

        

        امـــــــّــا. . . .


خدایــا اگر آرزوی او رفتن من اســ ت. . . .


آرزوی او رابرآورده کــ ن. . .!!


من دیگر آرزویی نــ دارم. . . !

 

 

یه قانون:

اونی که آرزوته آویزونه یکی دیگس

 
اونی که آویزونته آرزوی یکی دیگساین یه حقیقته هر کیم بگه غلطه جف پا میرم تو دهنش ....

 

نوشته شده در شنبه 1392/06/30ساعت 11:36 AM توسط نونوش|

 
میترسم عاشق کسی شوم و تو برگردی
 
 

پ.ن.الآن نشستم با هر دینی حساب کردم دیدم میرم جهنم

نوشته شده در پنجشنبه 1392/06/28ساعت 9:4 PM توسط نونوش|

یکی زود به ستوه میاد...

      زود میره.....

      زود برمیگرده.....

      اما یکی دیر به ستوه میاد......

      دیر میره....

      دیگه برنمیگرده.....

      هیچوقت.......   

نوشته شده در سه شنبه 1392/06/26ساعت 6:0 PM توسط نونوش|

 
 
 

ﻭﺻﯿﺖ ﻣیکنم ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮔﻢ
.
.
.
.

ﺍﺯ ﺷﺐ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﺭﻭ ﺳﺮﻣﻮﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﯿﺪ ،ﻣﻔﺘﯽ ﺷﺎﻡ ﻭ ﻧﻬﺎﺭ ﺑﺰﻧﯿﺪ !!
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﮔﻼﺏ ﺑﺪﻡ ﻣﯿاد هااا ﻫﻤﻮﻥ ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨه ، آکووافینا باشه بهتر !!!
ﻧﮕﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻧﯽ ﻫﻠﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ، ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺭﺍﻧﯽ ﺑﺸﻮﺭﯾﻤﺎﺍﺍ, مگس جمع میشه ..
ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﻓﺎﻣﯿﻞ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺭﯾﺶ ﻧﺬﺍﺭﯾﺪ! ﺍﮔﺮﻡ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﺩﻭﺩﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ..
 ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻫﺎ ﺧﻔﻦ ﺑﺸﻪ !!
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯼ ﻓﺎﻣﯿﻞ میدونم سخته ولیییی  ﺧﻮﺍﻫﺸﺎ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮ ﻗﺒﺮﻡ ..
 ﺟﯿﻎ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎﻭﺭﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺑﺪﻡ ﻣﯿاد !
ﻣﺮﺩﻡ، ﮔﻨﺎﻩ ﮐﻪ ﻧﮑﺮﺩﻡ!
ﺭﻭﯼ ﺧﺮﻣﺎ ﻫﺎ ﭘﻮﺩﺭ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ، شِکرک میزنه مگس جمع میشه ..
 ﺑﺪﻣﺰﻩ هم ﻣﯿﺸﻪ ! اه اه اه ..
 ﻫﻤﻮﻥ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ ﻻﺵ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ !
ﺷﺎﯾﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻬﺶ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﯿﻤﺮﻩ ! کلاس خودتونم میره بالا ..
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺳﺮ ﺧﺎﮐﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯾﻪ ..!!؟؟؟ ﺗﺮﺍﻓﯿﮑﻪ !!!
 ﺩﺭﺍﯾﻮ e&f رو فرمت کنید .. ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐــــــــــﺎﻣﻞ !!!
ﺗﻮﯼ ﺩﺭﺍﯾﻮ d ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻋﮑﺴﺎ ﻫﺴﺖ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺍﻋﻼﻣﯿﻪ و ترحیم ..
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ, پول مفتم ندید بیرون ..
ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮐﻢ ﺭﻭ ﺑﻼﮎ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﭘﺴﺖ ﺑﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﺎﻻ ﺟﯿﮕﺮ ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ ﮐﺒﺎﺏ ﺷﻪ !!
ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﻭاسم ﺧﺘﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺗﻮﯼ وبلاگ هام  سینه زنی راه بندازید ..!!
ﺭﻭﺣﻢ ﺷﺎﺩ ﻭ ﯾﺎﺩﻡ ﮔﺮﺍﻣﯿﺒﺎﺩ !
ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﻪ !!
ﻧﯿﺸﺘﻢ ﺑﺒﻨﺪ.
 
 
 
 
پ.ن:چرت و پرت زیاد میگم

ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 1392/06/22ساعت 7:30 PM توسط نونوش|

 

  دیگر نیستم........

 

  به من قول بده....

  در تمامی سال هایی که باقی مانده......

  تا ابد مواظب خودت باشی....

  دیگر نیستم که یاد آوریت کنم.......

 

 

  تنها نشسته ام و بغض می کنم.........

   هیچکس مرا به یاد نمی آورد.......

   این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی......

   و من حتی آرزوی یک نفر هم نبودم.......

   حتی یک نفر.....

نوشته شده در شنبه 1392/06/16ساعت 3:28 PM توسط نونوش|


آخرين مطالب
»
»
» سلامتی...
»
»
» دیگه به درک
» اگه برگردی
» دیگه برنمیگرده.......
» انالله واناالیه راجعون
» واسه دل خودم

Design By : Pichak